Hem » Forskning » Miljö och samhälle » Uncovering causes of salmon recovery in a hydropower regulated river – a new modeling approach

Projekt:

jun 2024

jun 2027

Pågående

Uncovering causes of salmon recovery in a hydropower regulated river – a new modeling approach

Att få laxpopulationer att återhämta sig i reglerade vatten är en utmaning över hela världen. En ny teori, riverscape rekryteringsteori, RRT, har gett nya insikter om vad som påverkar fiskpopulationer i ett rinnande vattensystem. Teorin utforskar hur flöde, vattendragets fysiska komplexitet, fiskvandring och miljöförhållanden tillsammans påverkar populationstillväxten av fisk.

I detta projekt utvecklas en matematisk modell för att tillämpa RRT-teori. Sedan testas modellen på laxen i Klarälven som är vårt modellekosystem. Syftet är att förstå  i vilken utsträckning som flöde återhämtningsåtgärder påverkar laxens situation i Klarälven.

Kontakt

Eva Bergman

Projektledare

Karlstad universitet

Epost