Hem » Forskning » Turbiner och generatorer » Maskinelement

Maskinelement

I detta forskningsområde fokuserar vi på tribologi, det vill säga läran om friktion, nötning och smörjning. Forskningen behandlar hur val av smörjmedel och lagermaterial påverkar prestanda och slitage såväl som nya metoder att förutspå livslängd relaterad till slitage av olika komponenter. Forskningen ska också utvärdera om ett nytt miljöanpassat smörjmedel kan användas inom vattenkraften. De första testerna har visat på prestandafördelar hos det nya mil-jöanpassade smörjmedlet. Kim Berglund är seniorforskare inom maskinelement och biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Projekt

Kontakt

Kim Berglund

Ansvarig verksamhetsområde

Luleå tekniska universitet

Epost