Hem » Forskning » Vattenbyggnad » Vattenbyggnadshydraulik

Vattenbyggnadshydraulik

Forskning med fokus på problem med anknytning till vattendrag och grundvatten. Forskningen består av vattenresursplanering med reglering av vatten, inre erosion i fyllningsdammar, höga flöden i vattendrag, strömningstekniska beräkningar för utskov, grundvatten och vattenkvalitetsfrågor kopplade till olika åtgärder i fyllningsdammar och vattendrag. Området drivs av Gunnar Hellström, biträdande professor inom strömningslära på institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet.

Projekt

Kontakt

Gunnar Hellström

Ansvarig verksamhetsområde

Luleå tekniska universitet

Epost