Hem » Forskning

Forskning

Forskning inom centret bedrivs inom tre arbetspaket som på sikt ska uppnå centrumets vision att säkra kapacitetsutvecklingen och se till att akademin, industrin och statliga myndigheter kontinuerligt har tillgång till experter och kunniga personer på området.

Att bygga och upprätthålla motståndskraftiga och internationellt attraktiva forskningsmiljöer, på axlarna av föregående SVC-aktiviteter, är en viktig del av det arbete som utförs inom centret. Forskningen inom våra tre arbetspaket ska alla stötta SVCs långsiktiga målsättningar att:

  • se till att branschen har den kunskap och de metoder som krävs för att upprätthålla säkra vattenkraftverk med lång livslängd,
  • bidra till en solid vetenskaplig grund för genomförandet av åtgärder för ekologisk rehabilitering av flodekosystem,
  • optimera användningen av vatten i reglerade floder genom att balansera olika intressenters behov, inklusive leverans av förnybar, fossilfri el till samhället.

Du kan läsa mer om våra arbetspaket via menyn till höger.

Läs mer om våra arbetspaket