Hem / Forskning / Miljö och samhälle

Miljö och samhälle

Det finns ett brådskande behov av kunskap och innovativa lösningar för att möta de miljö- och samhällsutmaningar som följer av efterfrågan på mer vattenkraftsproduktion, ökad miljöhänsyn och förändringar av flodekosystem som resultat av pågående och förväntade klimatförändringar.

Inom detta arbetspaket kommer fokus att ligga på följande teman:

  • Miljökonsekvenser av förändringar i driftsmönster för vattenkraft som resultat av efterfrågan på kortsiktiga variationer i produktionen för att balansera produktionen från andra förnybara energikällor och även hur effekter på miljön från vattenkraften kan mildras på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Nya miljökrav och deras effekter på vattenkraftens förmåga att producera förnybar energi.
  • Klimatförändringens effekter på flodekosystem samt miljöeffekterna av klimatförändringar och vattenkraftsdrift.
Projekt

Kontakt

Katja Åström

Miljö och samhälle

072-571 58 77

Epost

Kommande evenemang

19/10

Styrgruppsmöte : Miljö och samhälle

Plats: Digitalt

Tid: 09:00-16:00