Hem / Forskning / Tvärvetenskapliga projekt

Tvärvetenskapliga projekt

Centrumets främsta styrka är dess samlade breda expertis inom alla områden som rör vattenkraft. Tvärvetenskapliga projekt har definierats för att dra största möjliga nytta av denna expertis och för att skapa nya samarbeten och sätt att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt inom centrumet.

Kontakt

Emma Hagner

Bitr. centrumföreståndare

08-677 27 53

Epost