Styrgrupper

Hjärtat av centrets verksamhet är de tre styrgrupper som tillsatts för varje arbetspaket där forskningsinriktning och projektförslag diskuteras och projekt rekommenderas för genomförande. Styrgrupperna följer också upp verksamheten i projekten, tar del av resultatrapportering och diskuterar hur man bäst går vidare med resultaten. Ledamöterna är en blandning av industrirepresentanter med teknisk specialistkompetens inom området, aktiva forskare inom centret och representanter från berörda myndigheter.

Styrgrupp Miljö & samhälle

 • Johan Tielman, Sydkraft hydropower (ordförande)
 • Sonja Råberg, Fortum
 • Angela Odelberg, Statkraft
 • Erik Sparrevik, Vattenfall
 • Jakob Bergengren, Tekniska verken
 • Sandra Åström, Skellefteå kraft
 • Susann Handler, Jämtkraft
 • Eva Bergman, Karlstads universitet
 • Roland Jansson, Umeå universitet
 • Anders Andersson, Luleå tekniska universitet
 • Joakim Thanke Wiberg, Vattenkraftens miljöfond
 • Maria Sundesten, Sweco
 • Mats Andersson, Afry
 • Axel Emanuelsson, Norconsult
 • Johan Östergren, Sveriges Lantbruksuniversitet
Adjungerade
 • Anna Hedström Ringvall, Vattenregleringsföretagen
 • Johan Kling, Havs och Vattenmyndigheten
 • Mats Billstein, Vattenfall
 • Patrik Andreasson, Vattenfall
 • Birgitta Malm-Renöfält, Umeå universitet
 • Elin Spegel, Vattenmyndigheten Bottenviken
 • David Aldvén, Karlstads universitet och Vattenfall
 • Larry Greenberg, Karlstads universitet
 • Jesper Stage, Luleå tekniska universitet
 • Bertil Wahlund, Energiforsk
 • Andreas Larsson, Energiforsk

Styrgrupp Vattenbyggnad

 • Stina Åstrand, Fortum Sverige (ordförande)
 • Rikard Hellgren, Svenska kraftnät
 • Peter Viklander, Vattenfall vattenkraft
 • Carl-Oscar Nilsson, Sydkraft Hydropower
 • Ann-Mari Darj, Statkraft Sverige
 • Petter Stenström ,Sweco Sverige
 • Mårten Janz, Afry
 • Andreas Halvarsson, WSP
 • Jonas Persson, Norconsult
 • Erik Ronne, Boliden Mineral
 • Faez Sayahi, LKAB
 • Staffan Fahlgren, Zinkgruvan
 • Fredrik Johansson, KTH
 • Torleif Dahlin, Lund Universitet
 • Jan Laue, Luleå Tekniska Universitet
Adjungerade
 • Mats Billstein. Vattenfall R&D
 • Magnus Svensson. Fortum Sverige
 • Gunnar Hellström. Luleå Tekniska Universitet
 • Erik Nordström, KTH/Vattenfall R&D
 • James Yang, KTH/Vattenfall R&D

Styrgrupp Turbiner och generatorer

 • Emma Nordin, Vattenfall vattenkraft (ordförande)
 • Linn Saarinen, Svenska kraftnät
 • Peter Altzar, Fortum Sverige
 • Lars Svensson, Sydkraft Hydropower
 • Anders Bertilsson, Statkraft Sverige
 • Jenny Jungstedt, Skellefteå kraft
 • Anders Bard, Sweco Sverige (Suppleant Mikael Sendelius)
 • Mats Wahlen Afry (Suppleant Patrik Björkholm)
 • Johan Olofsson, Norconsult
 • Daniel Brakke, Andritz hydro (Suppleant Thor-Martin Heen Andritz)
 • Bo Hernnas, Voith hydro (Suppleant Björn Hellström)
 • Rebecka Nilsson, Rainpower
 • Jan-Olov Aidanpää, Luleå Tekniska Universitet
 • Håkan Nilsson, Chalmers
 • Urban Lundin, Uppsala Universitet
Adjungerade
 • Mats Billstein, Vattenfall R&D
 • Kim Berglund, Luleå Tekniska Universitet
 • Rolf Gustavsson, Luleå Tekniska Universitet
 • Michel Cervantes, Luleå Tekniska Universitet