Hem » Forskning » Turbiner och generatorer » Rotordynamik

Rotordynamik

Målet med den här forskningen är att bygga upp förståelse för dynamiken i generatorernas rotorer. Med rotordyna- mik avses det roterande systemet turbin-axel-generator och syftet är att minska vibrationerna och undvika haverier. Genom bättre modeller, mätteknik och simuleringsmetoder kan tillförlitligheten och tillgängligheten i det roterande systemet öka och på sikt kommer också livslängden att kunna förutsägas. Jan-Olov Aidanpää är seniorforskare inom rotordynamik i SVC och professor och ämnesföreträdare i datorstödd maskinkonstruktion på Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet.

Projekt

Kontakt

Jan-Olov Aidanpää

Ansvarig verksamhetsområde

LTU

Epost