Hem » Forskning » Turbiner och generatorer » Elektromekanik

Elektromekanik

Forskningen i detta område fokuserar på elsystemets generatorer och hur de ska konstrueras, styras och kontrolleras i samverkan med övriga delar av kraftsystemet. Nya analysmetoder gör det möjligt att förstå olika fenomen som uppstår och att verka tillsammans med de olika komponenter som finns i elsystemet. Urban Lundin är seniorforskare inom SVC och professor på institutionen för Elektricitetslära vid Uppsala Universitet.

Projekt

Kontakt

Urban Lundin

Ansvarig verksamhetsområde

Uppsala universitet

Epost