Hem » Forskning » Vattenbyggnad

Bildkälla: Vattenfall Vattenkraft

Vattenbyggnad

Huvudfokus för detta arbetspaket är att tillhandahålla den kunskap och de metoder som behövs för att upprätthålla en hög funktionalitet hos vattenkraftsanläggningar och dammsäkerheten, med hänsyn till åldrande strukturer, förändrade driftsmönster och klimatförändringar.

Inom detta arbetspaket kommer fokus att ligga på följande teman:

  • Hållbara och kostnadseffektiva metoder för att underhålla, reparera och förbättra säkerheten i befintliga konstruktioner (t.ex. dammar, intag, tunnlar, kraftverk och vattenvägar).
  • Förbättrad kunskap och förbättrade metoder för att bedöma det aktuella tillståndet för hydrauliska konstruktioner och deras säkerhet, vilket är av största vikt för att identifiera och prioritera reparations- och underhållsprojekt.
  • Utveckling och utredning av konstruktioner för nya miljöåtgärder för att säkerställa positiva miljöeffekter, minimera negativa effekter på driften och alltid upprätthålla en hög dammsäkerhet.

Dessa teman kommer att utredas närmare inom arbetspaketets fyra ämnesområden som du snart kan läsa mer om nedan.

En del av utmaningarna på detta område delas också av gruvindustrin som därför deltar i detta arbetspaket.

Läs mer om våra verksamhetsområden

Kontakt

Carolina Holmberg

Vattenbyggnad

08-677 27 11

Epost