Hem » Om Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Om Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

En av utmaningarna för det hållbara energisystemet är att säkerställa balansen i kraftsystemet. Här spelar vattenkraften, med sin flexibilitet och kostnadseffektiva reglerförmåga, en nyckelroll. Detta kompetenscentrum är ett samarbete mellan vattenkraftsindustrin, akademin och statliga myndigheter för säkerställa att vattenkraften fortsatt kan vara en möjliggörare för ett välbalanserat svenskt energisystem i ett energisystem och en omvärld i omvandling.

Hållbar, säker och optimerad vattenkraft är några av de viktigaste faktorerna i Sveriges övergång till ett hållbart energisystem. SVC – Svenskt Centrum för hållbar Vattenkraft är förankrat i den senaste tekniska och miljörelaterade forskningen med deltagande från sju olika lärosäten samt intressenter från industrin och statliga myndigheter. Tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar stärker Sveriges vattenkrafts position och förmåga att möta nya förutsättningar i energisystemet. Centret är ett av elva kompetenscenter som finansieras i Energimyndighetens gemensamma satsning för att bygga upp kunskap och kompetens som accelererar energiomställningen.

Luleå tekniska universitet är värduniversitet för centret och Energiforsk arbetar med koordinering av centrets aktiviteter.

Våra finansiärer

Myndigheter

Energimyndigheten och Svenska kraftnät

Universitet och högskolor

Chalmers tekniska högskola, Karlstad universitet, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Företag

AFRY, Andritz Hydro, Boliden, Fortum, Holmen Energi, Jämtkraft, Jönköping Energi, Karlstads Energi, LKAB, Mälarenergi, Norconsult, Rainpower, Skellefteå Kraft, Statkraft, Svenska kraftnät, Sweco Sverige, Tekniska verken i Linköping,  Vattenkraftens miljöfond,  Uniper,  Vattenfall Vattenkraft, Voith Hydro, WSP Sverige och Zinkgruvan.

Kontakt

Prof. Staffan Lundström

Centrumföreståndare

LTU

Epost

Kontakt

Emma Hagner

Bitr. centrumföreståndare

08-677 27 53

Epost