Hem » Forskning » Vattenbyggnad » Geoteknik – fyllningsdammar

Geoteknik – fyllningsdammar

Forskning inriktad på inre erosionsprocesser och processförståelse. Det handlar också om design och långtidsbeteende hos gruvdammar som successivt byggs till på höjden och mekanik hos extremt kantigt material som krossprodukter. Forskningsområdet drivs av Jan Laue, professor och avdelningschef för Geoteknologi, institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser på Luleå tekniska universitet.

Projekt

Kontakt

Jan Laue

Ansvarig verksamhetsområde

Luleå tekniska universitet

Epost