Programråd

Denna gruppering ansvarar för att kompetenscentret bedrivs enligt uppsatta mål och inriktning samt följer upp ekonomin i centret. Programrådet ansvarar även för att driva den långsiktiga utvecklingen av och förnyelsen av verksamheten där synergieffekter mellan de olika arbetspaketen är av stor vikt. Programrådets ledamöter nominerades av centrets intressenter och LTUs rektor utsåg programrådet formellt. Inom centret eftersträvas en jämlik representation och programrådet ska bestå av högst 60 % av endera män eller kvinnor.

 • Hans Bjerhag, Fortum (ordf.)
 • Magnus Lövgren, Vattenfall Vattenkraft
 • Anna-Karin Sundqvist, Vattenfall Vattenkraft
 • Maria Johansson, Sydkraft
 • Emma Wikner, Statkraft
 • Göran Ericsson, Svenska Kraftnät
 • Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
 • Gerhard Barmen, Lunds Tekniska Högskola
 • Anna-Lena Ljung, Luleå Tekniska Universitet
 • Birgitta Malm Renöfält, Umeå Universitet
 • Larry Greenberg, Karlstads Universitet
 • Anders Hellman, Chalmers
 • Cecilia Boström, Uppsala Universitet
 • Marie Westberg Wilde, Kungliga Tekniska Högskolan