Hem / Forskning / Vattenbyggnad / Bergmekanik – grundläggning

Bergmekanik – grundläggning

Här studeras frågor kring dimensionering vid grundläggning på berg och hur man bör förstärka tunnlar och övriga vattenvägar i berg. En viktig fråga är också hur berget under en damm ska tätas. Forskningsområdet drivs av Fredrik Johansson, seniorforskare inom centret och professor i bergmekanik på avdelningen för jord- och bergmekanik på KTH.

Projekt

Kontakt

Fredrik Johansson

Ansvarig verksamhetsområde

Kungliga tekniska högskolan

Epost