Organisation

Hjärtat av kompetenscentret är de tre arbetspaketen Miljö & samhälle, Vattenbyggnad och Turbiner & generatorer. För varje arbetspaket finns en styrgrupp med hög expertis inom arbetspaketens fokusområden och vi arbetar även tvärvetenskapligt i samarbete mellan de olika arbetspaketen.

Programrådet består av representanter från centrets olika intressentgrupper och de hanterar de projektförslag som kommer från styrgrupperna och rekommenderar vilka projekt som ska godkännas av LTUs rektor. Programrådet arbetar även med centrets övergripande vision och inriktning samt för att få till synergier mellan de olika arbetspaketen. Centret har även ett vetenskapligt råd som leds av vår centrumföreståndare och består av internationella experter samt en forskningsledare från varje arbetspaket. Rådet granskar och följer upp verksamheten inom centret och kommer med förslag på hur den kan förbättras.

Kontakt

Emma Hagner

Bitr. centrumföreståndare

08-677 27 53

Epost