Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Vi arbetar med forskning och utveckling av teknik, system och metoder för att stärka vattenkraftens roll i omställningen till ett hållbart energisystem.

En av utmaningarna för det hållbara energisystemet är att säkerställa balansen i kraftsystemet. Här spelar vattenkraften, med sin flexibilitet och kostnadseffektiva reglerförmåga, en nyckelroll. Detta kompetenscentrum är ett samarbete mellan vattenkraftsindustrin, akademin och statliga myndigheter för säkerställa att vattenkraften fortsatt kan fylla denna nyckelroll även i framtiden.

Kontakt

Emma Hagner

Bitr. centrumföreståndare

08-677 27 53

Epost