En av utmaningarna för det hållbara energisystemet är att säkerställa balansen i kraftsystemet. Här spelar vattenkraften, med sin flexibilitet och kostnadseffektiva reglerförmåga, en nyckelroll. Detta kompetenscentrum är ett samarbete mellan vattenkraftsindustrin, akademin och statliga myndigheter för säkerställa att vattenkraften fortsatt kan fylla denna nyckelroll även i framtiden.

Kontakt

Emma Hagner

Bitr. centrumföreståndare

08-12 34 455

Epost

Kommande Evenemang

8/02

Styrgruppsmöte : Turbiner och generatorer

Plats: Ej beslutat

Tid: 09:30-15:30