Hem / Forskning / Turbiner och generatorer

Turbiner och generatorer

Den pågående omvandlingen av vattenkraftens roll i energisystemet, som kräver en mer flexibel produktion, påverkar turbiner och generatorer på ett sätt som inte är helt känt idag. Det är viktigt att få kunskap på detta område för att säkerställa att vattenkraften kan behålla och stärka sin roll som möjliggörare av att skapa ett hållbart och fossilfritt energilandskap samt vara en pålitlig leverantör av energi och kraft.

Inom detta arbetspaket kommer fokus att ligga på följande teman:

  • Hållbara och kostnadseffektiva metoder för att bibehålla och förbättra produktionsenheternas tillförlitlighet oberoende av tuffare driftsförhållanden.
  • Förbättrad kunskap och förbättrade metoder för att bedöma turbiners och generatorers nuvarande tillstånd för att minimera stilleståndstider och stödja beslutsfattandet gällande förebyggande underhåll.
  • Utveckla metoder för att bedöma belastning, slitage och utmattning av utrustning och konstruktioner till följd av förändrade driftsmönster och undersöka innovativa sätt att mildra dessa negativa effekter samtidigt som en säker och effektiv produktion bibehålls.
  • Miljöaspekter av lager med miljövänliga smörjmedel.
  • Nya och högre krav på arbetsförhållanden (primär och sekundär frekvensrespons, t.ex. FCR-N) som bygger på nya krav bör undersökas ur ett perspektiv av mekanisk nedbrytning eftersom detta kan begränsa utvecklingen av nätets prestanda.

Dessa teman kommer att utredas närmare inom arbetspaketets fyra ämnesområden som du snart kan läsa mer om nedan.

Läs mer om våra verksamhetsområden

Kontakt

Emma Hagner

Turbiner och generatorer

08-677 27 53

Epost