Vetenskapligt råd

Kompetenscentrets vetenskapliga råd utvärderar och säkerställer den vetenskapliga excellensen i centrets aktiviteter. Rådet fyller även den viktiga funktionen att föra in ett internationellt perspektiv på verksamheten genom att bevaka omvärldstrender och identifiera hur forskningen inom centret kan fylla de behov som finns. Rådet agerar även som rådgivare till centrets ledning och genomförandet av verksamhet.

Internationella experter
  • Professor Dr. Anton J. Schleiss, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
  • Professor Giovanna Cavazzini, University of Padova
  • Professor Michael McClain, IHE Institute of Water Education