Hem » Forskning » Turbiner och generatorer » Strömningsmekanik – beräkning

Strömningsmekanik – beräkning

Inom forskningsmiljön utvecklas och tillämpas metoder för strömningsberäkningar och mätningar för de specifika förhållanden som råder i vattenturbiner och generatorer. Målet är att bättre förutsäga och förstå strömningen i turbiner, kavitation i turbiner och kylning av generatorer. Det leder till en bättre förståelse för hur vattenturbiner och generatorer ska utformas för att ge en hög verkningsgrad över ett stort spann av driftfall och körsätt, samtidigt som man undviker strömningsfenomen som är skadliga för maskinen. Utvecklingen av metoder för strömningsberäkningar är baserad på öppen källkod och kan därmed direkt komma industrin tillgodo. Håkan Nilsson är seniorforskare inom strömningsmekanik i SVC och professor i strömningslära på institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper på Chalmers.

Projekt

Kontakt

Håkan Nilsson

Ansvarig verksamhetsområde

Chalmers

Epost