Hem » Forskning » Miljö och samhälle » Economic valuation of benefits from environmental improvements: investigating threshold and interaction effects

Projekt:

mar 2024

jun 2027

Pågående

Economic valuation of benefits from environmental improvements: investigating threshold and interaction effects

I bedömningen av miljöförbättrande åtgärder i vattenkraft spelar samhällsekonomisk bedömning en viktig roll. Samtidigt är det i dagsläget oklart hur många av de miljönyttor som en miljöåtgärd kan leda till faktiskt ska bedömas samhällsekonomiskt. Det här projektet kommer att använda fallstudier från den pågående omprövningen av vattenkraft för att studera hur Sveriges befolkning värderar olika typer av miljöförbättringar i vattendrag som påverkas av vattenkraft.

Många av de samhällsekonomiskt mest värdefulla miljöeffekterna är knutna till hur Sveriges befolkning i stort värderar förbättrad bevarandestatus för hotade arter och förbättrad vattenmiljö, men hur stora värden det blir fråga om för olika hotade arter och olika typer av miljöförbättringar är något som måste undersökas genom enkäter och mycket få sådana enkäter har hittills genomförts. Den kunskapsluckan ska det här projektet bidra till att fylla.

Kontakt

Jesper Stage

Projektledare

Economics Unit, Division of Social Sciences

Epost

Kontakt

Marcus Martinsson

Doktorand

Epost