Hem » Forskning » Miljö och samhälle » Environmental design for rehabilitation of regulated lakes and reservoirs

Projekt:

apr 2024

jun 2027

Pågående

Environmental design for rehabilitation of regulated lakes and reservoirs

Det här projektet ska ge rekommendationer för hur miljödesign kan användas i reglerade sjöar för att balansera ekosystemens och samhällets behov. Det fokuserar på att förstå långsiktiga effekter av vattenkraft på biologisk mångfald, särskilt fisk, dess föda och vattenvegetation, och hur dessa effekter kan mildras.

Reglerade sjöar och vattenmagasin är centrala för Sveriges vattenkraftssystem genom sin förmåga att lagra energi men påverkar ekosystem och biologisk mångfald negativt. Regleringen förändrar vattennivåerna, vilket skadar bottnar och stränder samt påverkar fiskpopulationer och vattenväxter. Näringsnivåerna i dessa sjöar sjunker med tiden, och klimatförändringar kommer att påverka hur sjöarna kan regleras i framtiden.

I samarbete med Hydrocen i Norge kommer projektet att bygga på tidigare arbete för att förbättra miljön i vattenkraftsmagasin genom ett multidisciplinärt tillvägagångssätt. Detta bidrar till en miljöanpassad vattenkraft och den nationella planen, NAP, i Sverige.

Kontakt

Johan Östergren

Projektledare

Sveriges lantbruks universitet

Epost