Hem / Forskning / Vattenbyggnad / Geoteknik – fyllningsdammar / Towards migration of fines inside embankment dam cores

Projekt:

jul 2023

jun 2027

Pågående

Towards migration of fines inside embankment dam cores

Migration av finjordspartiklar är en långsam erosionsprocess i jord- och stenfyllningsdammar. Fenomenet är mer påtagligt för gamla svenska fyllningsdammar som är utsatta för detta problem under en lång tid runt 50 år. Migration av finjordspartiklar leder till förändringar i jordens kornstorleksfördelning, portal, permeabilitet och dessa förändringar kan eventuellt leda till sjunkhål och slutligen dammbrott.

Denna studie kommer att genomföras främst genom laboratorieförsök, partikelbaserad numerisk modellering samt fältobservationer. Den befintliga permeametern kommer att vidareutvecklas för att visualisera migration av finjord och jordens kornskelett. Permeabilitetsförsöken kommer att utföras på tätjord. Modeller i olika skalor kommer konstrueras i laboratorierna vid LTU och vid Älvkarlebylaboratoriet. Resultaten kan bidra till att förstå hur jordens mekaniska och hydrauliska egenskaper förändras till följd av inre erosionsprocesser i åldrande dammar. Resultaten kommer även bidra till ny kunskap för att genomföra partikelnumerisk modellering av fyllningsdammars mekaniska beteende under realistiska förhållanden. Även åtgärder såsom injektering kommer tas hänsyn till i modelleringen.

Kontakt

Jan Laue

Ansvarig verksamhetsområde

Luleå tekniska universitet

Epost