Hem / Kalendarium / Automatiserad övervakning och AI-driven livslängdsförbättring av vattenkraftanläggningar
23/02 23/02

Seminarium: Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Plats: Digitalt, teams

Tid: 11:00–12:00

Avslutad

Automatiserad övervakning och AI-driven livslängdsförbättring av vattenkraftanläggningar

Välkommen till årets första lunchwebbinarium med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft. I detta webbinarium ligger fokus på det nya behovet av att försöka förstå hur livslängden för utrustningen påverkas av att vattenkraften används allt mer som reglerkraft.

Se webbinariet i efterhand här.

I dagsläget är det svårt att uppskatta de framtida kostnaderna för nya körsätt och dess påverkan på utrustningens livslängd. Automatiserade övervakningsmetoder skulle kunna möjliggöra identifiering av beteendeförändringar i vattenkraftaggregat, samt ger underhållspersonal beslutstöd och vägledning i sitt arbete. Detta är vad projektet Condition monitoring for the identification of behavioral changes in hydropower units har undersökt – hör Lars-Johan Sandström från Luleå tekniska universitet att berätta om projektet och dess resultat i detta lunchwebbinarium.

När vattenkraften kompenserar för att stabilisera elnätet vid den oundvikliga variabiliteten som förnybara energikällor medför, innebär det att turbinena inte alltid arbetar vid det stabila BEP-tillståndet, best efficiency point. Detta orsakar flödesinstabilitet med tryckfluktuationer, lastvariationer och kavitation, vilket kan försämra maskinerna och minska dess effektivitet – ett hållbart energiproduktionssystem kan därmed inte uppnås om inte dessa skadliga effekter mildras och turbinerna anpassas till de nya körsätten. I detta SVC-projekt utvecklas artificiell intelligens för att upptäcka och kontrollera oönskade och skadliga strömningsinducerade svängningar för att förlänga turbinens livslängd. En välutvecklad och tränad AI-modell kan inte bara upptäcka förekomsten av skadliga strömningsfenomen, utan den kan också fatta optimala beslut för att minska och kontrollera sådana fenomen. Saeed Salehi berättar mer om projektet Artificial intelligence for enhanced hydraulic turbine lifetime den 23 februari.

Kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt.

Tid

23 februari, 12:00–13:00.

Plats

Teams.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Samma Teamslänk gäller för alla webbinarium i den här serien. Inför varje webbinarium kommer vi att skicka ut länken som en påminnelse, prenumerera på nyhetsbrevet för Svenskt centrum för hållbar vattenkraft så att du inte missar viktiga utskick.

Det går även att ladda ned en kalenderbokning för att enkelt lägga till webbinarieserien som en återkommande händelse i din Outlook. Klicka här för att för att ladda ned kalenderbokningen.