Hem / Kalendarium / Ekohydraulik – Tvärvetenskaplig forskning med moderna beräkningsverktyg och mätmetoder
26/04 26/04

Plats: Teams

Tid: 12:00–13:00

Kommande

Ekohydraulik – Tvärvetenskaplig forskning med moderna beräkningsverktyg och mätmetoder

Välkommen till ett lunchwebbinarium där Anders Andersson från Luleå tekniska universitet kommer att presentera två projekt som studerar hydraulisk påverkan av älvars ekologi med hjälp av moderna beräkningsverktyg och mätmetoder med målet att förbättra den akvatiska miljön och vattenförvaltningen.

Anders Andersson kommer dels att gå igenom studien Ecohydraulic flows in shallow waterways with large bed rougness som fokuserar på hur topografin i de grundaste delarna av våra älvar påverkar flödesförhållandena och därigenom olika typer av artliv. Moderna metoder för att mäta landskapet gör det möjligt att samla in detaljerad information om hur älvbottnar ser ut, däremot finns i dagsläget ingen möjlighet att tillgodogöra sig all den informationen i de storskaliga beräkningsverktygen vi använder idag. Genom att analysera flödesförhållandena i den här typen av vattenvägar i detalj hoppas de därför att hitta samband mellan bottenstruktur och vattendjup som kan användas för att skapa bättre älvmodeller i framtiden. Dessa förbättrade modeller kan då användas för att skapa bra miljöer för olika arter, förbättra miljöskyddsverktyg och designa mer hållbara vattenanläggningar.

Dels kommer Anders Andersson att presentera en andra studie, Digital twins of regulated river stretches coupling hydraulic modelling […], som undersökt så kallade “digital twins of a river”; ett verktyg för hydraulisk och ekologisk modellering som kan användas för att utvärdera effekterna av olika flödesscenarier på fiskpopulationer i reglerade älvar. Detta skulle ge värdefull information till vattenkraftsföretag och myndigheter innan nya flödesscheman eller restaureringsåtgärder implementeras. Om Sverige ska uppfylla internationella och nationella avtal om bevarande av biodiversitet behöver miljöpåverkan från vattenkraft minska, i det arbetet kan ett sånt här verktyg för älvförvaltning spela en avgörande roll.

Kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt.

Tid

26 april, 12:00–13:00.

Plats

Teams.

Språk

Svenska.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Samma Teamslänk gäller för alla webbinarium i den här serien. Inför varje webbinarium kommer vi att skicka ut länken som en påminnelse, prenumerera på nyhetsbrevet för Svenskt centrum för hållbar vattenkraft så att du inte missar viktiga utskick.

Det går även att ladda ned en kalenderbokning för att enkelt lägga till webbinarieserien som en återkommande händelse i din Outlook. Klicka här för att för att ladda ned kalenderbokningen.