Hem » Events » Realistiska stabilitetsbedömningar av betongdammar
22/03 22/03

Plats: Teams

Tid: 12:00–13:00

Avslutad

Realistiska stabilitetsbedömningar av betongdammar

I detta lunchwebbinarium kommer Jonas Enzell från Kungliga tekniska högskolan att presentera projektet Realistic failure modelling of concrete dams. Syftet med projektet är att bidra till en långsiktig och hög dammsäkerhetsnivå för betongdammar genom att utveckla kunskap och analysmetoder baserade på realistiska haveriscenarier.

Det är viktigt att upprätthålla den långsiktiga säkerheten för våra dammar trots åldrande infrastruktur. Dammhaverier kan få betydande konsekvenser med risk för människoliv och stora ekonomiska förluster. Lyckligtvis har relativt få dammbrott inträffat historiskt, detta innebär dock att det finns begränsade data om dammhaveri och få dokumenterade fall där haveriförloppet fångats. Alternativa bedömningsmetoder behöver alltså användas.

För att undersöka inverkan av interaktion mellan monoliter och inverkan av befintliga sprickor i betongrammar har fysiska modellförsök och numeriska simuleringar utförts. Dessa studier utförs för att utveckla metoderna för stabilitetsbedömning av betongdammar. Resultatet av projektet kommer att kunna användas för att förbättra dammsäkerhetsbedömningar, design av nya dammar och övervakningssystem. Läs mer om projektet här.

Johan Blomdal, projektledare inom vattenkraft på Fortum, deltar som industrirepresentant i slutet av webbinariet och ställer frågor till Jonas för att konkretisera resultaten för industrin.

Kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt.

Tid

22 mars, 12:00–13:00.

Plats

Teams.

Språk

Svenska.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Samma Teamslänk gäller för alla webbinarium i den här serien. Inför varje webbinarium kommer vi att skicka ut länken som en påminnelse, prenumerera på nyhetsbrevet för Svenskt centrum för hållbar vattenkraft så att du inte missar viktiga utskick.

Det går även att ladda ned en kalenderbokning för att enkelt lägga till webbinarieserien som en återkommande händelse i din Outlook. Klicka här för att för att ladda ned kalenderbokningen.