Mål & fokusområden

Hållbar, säker och optimerad vattenkraft är den viktigaste faktorn i Sveriges övergång till ett hållbart energisystem, samtidigt som den biologiska mångfalden i älvarna skyddas. Tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar, i nära samarbete med industrin och den offentliga sektorn, stärker vår position bland de internationellt ledande inom forskning om vattenkraft och älvsystem.

Mål

Att bygga upp och upprätthålla motståndskraftiga och internationellt attraktiva forskningsmiljöer är en viktig del av vår strategi. Ett nära samarbete med centrumets intressenter under hela projekttiden kommer att ge de utexaminerade studenterna ett stort yrkesnätverk och göra det lättare för dem att stanna kvar inom vattenkraften. Centrets långsiktiga mål att under förändrade förhållanden:

  • se till att branschen har den kunskap och de metoder som krävs för att upprätthålla säkra vattenkraftverk med lång livslängd,
  • bidra till en solid vetenskaplig grund för genomförandet av åtgärder för ekologisk rehabilitering av älvekosystem,
  • optimera användningen av vatten i reglerade älvarna genom att balansera olika intressenters behov, inklusive leverans av förnybar, fossilfri el till samhället.