Hem / Kalendarium / Mekanisk modellering och dynamik av generatorer i vattenkraftsaggregat
31/05 31/05

Plats: Teams

Tid: 12:00–13:00

Kommande

Mekanisk modellering och dynamik av generatorer i vattenkraftsaggregat

I detta lunchwebbinarium kommer Jan-Olov Aidanpää från Luleå tekniska universitet att presentera två forskningsprojekt som undersöker mekanisk modellering och dynamik av generatorer i vattenkraftsaggregat – två projekt av stor vikt för vattenkraftsindustrin då de adresserar kritiska utmaningar samt introducerar nya metoder och tekniker för att förbättra generatorernas prestanda och driftsäkerhet.

Vattenkraftsgeneratorer är utsatta för både elektromagnetiska och mekaniska påfrestningar under drift, vilket kan leda till vibrationer, fel och i värsta fall till haverier. Trots betydelsen av generatorernas stabilitet och prestanda finns det begränsat med forskning kring mekanisk modellering och dynamik av dessa enheter.

Projektet Development of components for increased damping in hydropower units fokuserar på utveckling och optimering av lager för att öka stabiliteten i rotorsystemet. Projektet syftar till att validera effektiviteten av de utvecklade lagren och att undersöka tekniker som används för att öka dämpningen i vattenkraftsaggregat. Deltagarna kommer att lära sig om de mekaniska utmaningarna i vattenkraftsindustrin och om metoder för att förbättra stabiliteten och prestandan hos generatorer.

Det andra projektet, Models for mechanical analysis generators with floating rim, fokuserar på modellering och analys av generatorer som är utsatta för elektromagnetiska och mekaniska belastningar. Genom att utveckla verktyg och metoder för att modellera dynamiken hos generatorer med flytande rotorring, kommer deltagarna att få insikter om de komplexa dynamiska egenskaperna hos dessa system. Projektet kommer att belysa vikten av att förbättra modelleringsmetoderna för att möta de mekaniska utmaningarna och förbättra tillförlitligheten hos vattenkraftsaggregat.

Rolf Gustavsson från Vattenfall kommer att delta som industrirepresentant och ställa frågor till Jan-Olov i slutet av webbinariet, för att sätta projektets resultat i kontext för industrin.

Kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt.

Tid

31 maj, 12:00–13:00.

Plats

Teams.

Språk

Svenska.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Samma Teamslänk gäller för alla webbinarium i den här serien. Inför varje webbinarium kommer vi att skicka ut länken som en påminnelse, prenumerera på nyhetsbrevet för Svenskt centrum för hållbar vattenkraft så att du inte missar viktiga utskick.

Det går även att ladda ned en kalenderbokning för att enkelt lägga till webbinarieserien som en återkommande händelse i din Outlook. Klicka här för att för att ladda ned kalenderbokningen.