Hem » Nyheter » Energiforsk och nya kompetenscenter
2022-12-12

Miljö och samhälle

Energiforsk och nya kompetenscenter

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Energiforsk är med i två av de elva kompetenscenter som Energimyndigheten nu har beviljat medel till, där Svenskt centrum för hållbar vattenkraft är ett av dessa.

Syftet med kompetenscentrum är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi skriver Energimyndigheten. På så vis kan man bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Intresset för utlysningen var stort och totalt lämnades 29 ansökningar in.

Svenskt center för hållbar vattenkraft

Vattenkraften spelar en viktig roll för omställningen av energisystemet och en viktig roll för elektrifieringen. Svenskt centrum för hållbar vattenkraft ska ta fram ny kunskap om bland annat balansen mellan elproduktion av vattenkraft, vattenkraftens miljöpåverkan, säkerhet och samhällsfrågor.

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft är den naturliga utvecklingen av det nu aktiva kompetenscentrumet Svenskt vattenkraftcentrum (SVC), säger Carolina Holmberg, som kommer att vara ansvarig för det nya centret på Energiforsk:

– Det är mycket som händer inom vattenkraftområdet nu när vi behöver förhålla oss till klimatförändringar, ett större elbehov och mer intermittent produktion i elsystemet. Dessutom ska vattenkraften omprövas i enlighet med den nationella planen för moderna miljövillkor, med start 2022. Genom att samla kompetenser inom vattenbyggnad, turbiner & generatorer samt miljö & samhälle i ett kompetenscentrum har vi förutsättningar att bedriva den forskning som behövs för en effektiv vattenkraftproduktion med en så låg miljöpåverkan som möjligt.