Hur ska vi inspirera unga människor till att bli ingenjörer inom vattenkraften?

– Vi måste berätta om hur viktig vattenkraften är för omställningen av energisystemet i världen. Vattenkraften behövs för att vi ska få till stabila nät i hanteringen av intermittenta kraftkällor som vind och sol. Vattenkraften är från början inte utbyggd för att reglera effekten på nätet. Det finns många tekniska utmaningar och frågeställningar som måste lösas innan vattenkraften kan fungera optimalt i vårt energisystem. Utmaningarna för vattenkraften finns på så bred front att det knappt går att tänka sig. Det handlar om allt från elkraft, maskiner, strömning, dammar, älvar till biologi och ekonomi. Här kan alla kan hitta sin ”lilla pärla” att jobba med och utveckla. Det finns också ett stort behov av flerdisciplinära krafter som kan hantera systemet. Det finns något för alla inom vattenkraften!

Hur kom det sig att du valde att jobba med vattenkraft?

– Från början är jag utbildad ingenjör inom maskinlära i Frankrike. Jag kom till Sverige som Erasmusstudent. Så småningom efter en lite krokig väg hamnade jag i Luleå och började som doktorand inom strömningslära.

Vad är det som är så intressant med strömningslära?

– Strömningsmekanik är otroligt roligt. Vätskor som rör på sig får mönster som är väldigt snygga. Att förstå mekanismen bakom hur de beter sig och vad konsekvenserna blir, det är väldigt intressant. Inom naturvetenskapen har vi olika verktyg, experiment, beräkningar, analyser… Det är givande att kombinera de olika verktyg vi har för att få svar på utmaningar vi har inom vattenkraften. Det är väldigt tillfredsställande när man får en bild av hur strömningsmekaniken ser ut och får en förståelse för vad som händer.

Vad är de största fördelarna med SVC?

– Det är helt klart det nära samarbetet mellan industri och akademi. Vi har en massa konkreta problem som måste lösas för att få till en omställning. Inom SVC kan vi bidra att utbilda kompetent personal. Vi kan också bidra med teknik som underlättar omställningen. Vårt kompetenscenter är världsunikt med våra tvärvetenskapliga arbetssätt. Vi har helt klart inspirerat det välfungerande kompetenscenter som vuxit fram i Norge. Många forskare och vattenkraftindustrin i Kanada är intresserade av att samarbeta med SVC.

Forskarskolan

SVCs forskarskola har rönt ett stort intresse ock både doktorander och representanter för industrin väljer att delta varje år.  Du initierade forskarskolan redan 2010. Varför är forskarskolan viktig?

– Forskarskolan ska först och främst vara en mötesplats för doktorander. Det ska vara ett sätt att se synergier och få en överblick inom olika områden. Det tvärvetenskapliga är viktigt. Jag vill att forskarskolan ska bidra till systemtänkande hos nyutbildade doktorander. Jag ser också en fördel i att koppla ihop akademi och industri för att ge insikt i hur problem i verkligheten kan beforskas.