Hem » Nyheter » Forskare i fokus
2023-05-05

Forskare i fokus

Ett av SVCs mål är att fungera som en attraktiv forskningsmiljö och förse vattenkraftsbranschen med personal med hög kompetens. Tanken är också att inspirera akademiker som genomför projekt för SVC och visa på de många möjligheter som finns för en fortsatt yrkeskarriär inom vattenkraftsområdet.

I porträttserien Forskare i fokus har vi intervjuat ingenjörer som genomfört projekt inom SVC och som fortsatt sin karriär inom vattenkraftsbranschen. Först ut är Magnus Lövgren som arbetar som Asset Manager på Vattenfall.

Varför valde du att bli ingenjör?

– Jag har alltid tyckt att all form av teknik är jättespännande. Jag gillar att hålla på med praktisk teknik där jag får använda mina händer, som att snickra och svetsa. Att jobba som civilingenjör är egentligen den teoretiska delen av samma sak. Gillar man dessutom att uppfinna saker och ta reda på hur saker funkar, så är civilingenjör en bra utbildning att gå. Det är förstås en fördel om man gillar matematik också!

Vilken utbildning har du?

– Jag är teknisk fysiker. Jag började först på en utbildning som heter Öppen ingång. Det är en civilingenjörsutbildning som man kan gå när man inte riktigt vet vilken typ av civilingenjörsutbildning man vill satsa på. Jag valde sedan teknisk fysik med inriktning på teknisk mekanik på Luleå tekniska universitet. Det är nog den mest praktiska grenen inom teknisk fysik. Det var så intressant att jag valde att doktorera inom området Strömningslära med fokus på ämnena flödesmätning och tryckmätning. Jag hoppade dock av när jag tagit min Licentiat examen.

Har något av dina forskningsresultat kommit till nytta/implementerats i industrin?

– Nja, jag tror inte min forskning är mitt viktigaste tillskott till vattenkraften (skratt).
Jag vet att två doktorander har jobbat vidare med mina flödesmätningar. Det kanske kan bli till något riktigt användbart. Nej, mina insatser på vattenkraftsområdet har jag tillfört sedan jag började jobba på Vattenfall.

Hur har din karriär sett ut hittills?

– När jag avslutat min lic. började jag på Vattenfall R&D och jobbade med modellprovning av vattenkraftsaggregat. Efter fem år gick jag vidare till Vattenfall Vattenkraft för att jobba med produktionsoptimering och produktionsanalyser. Det handlade till exempel om att studera hur vattenkraftproduktionen påverkas av ett byte av löphjul eller om man ändrar något i älvfåran eller något annat som påverkar förlusterna eller gör att verkningsgraden höjs. Efter det övergick jag mer och mer till att arbeta med systemtjänster och driftcentralsystem (alltså it-systemen för att styra våra vattenkraftverk). Det handlar om programmering och att förstå tidsupplösta fenomen på sekundskala. Nu jobbar jag som Asset Manager och nu handlar det istället om de verkligt långa tidsskalorna. Mitt jobb består i att ta fram underlag till investeringar. Jag tar tillsammans med mina närmaste kollegor fram den totala investeringsstrategin för hela Vattenfall vattenkraft vad det gäller dammar, anläggningar, aggregat med mera. Investeringsstrategin ska leda till att vattenkraften ska fungera så bra som möjligt, med få risker och till en rimlig kostnad. Det är en utmaning!

Vilka ser du som de viktigaste forskningsfrågorna inom vattenkraft idag?

– Det är en svår fråga. Vattenkraften är ett komplext system. Energibehovet växer hela tiden och det kommer att bli ofantligt stort i framtiden. Ur ett systemperspektiv är vattenkraften jätteviktig. Samtidigt har vi vattendirektivet som kanske kommer att leda till mindre produktion och mindre reglering. Hur ska de här två förenas? Jag tror att vi behöver mer forskning om energisystemet i sin helhet. Ur ett systemperspektiv är det jätteviktigt att försöka landa i den bästa totalnyttan för hela Sverige och för den bioligiska mångfalden. Hur gör vi det bäst?
Forskning behövs också för att våra maskiner ska snurra så bra som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Vi behöver få mer kunskap om slitage och när vi behöver göra investeringar. Det är som ett jättestort pussel. Vi måste också till att vi har rätt resurser så att vi kan sköta om våra anläggningar. Det finns mycket att forska om!