Hem » Nyheter » Hur får man laxar att återhämta sig i reglerade vatten?
2024-06-11

Hur får man laxar att återhämta sig i reglerade vatten?

Att lyckas få laxpopulationer att återhämta sig i reglerade vatten är en utmaning, inte bara i Sverige utan på många ställen i världen. En ny teori, riverscape rekryteringsteori (RRT), har gett nya insikter om vad som påverkar fiskpopulationer i ett rinnande vattensystem. Teorin utforskar hur flöde, vattendragets fysiska komplexitet, fiskvandring och miljöförhållanden tillsammans påverkar rekryteringen av fisk.

Nu startar Eva Bergman på Karlstad universitet upp ett projekt (Uncovering Klarälven salmon population recovery) utifrån riverscape rekryteringsteori och utvecklar en matematisk modell för att tillämpa teorin. Eva kommer också att testa modellen på laxen i Klarälven, som blir projektets modellekosystem.

Syftet med projektet är att förstå för varför laxen har återhämtat sig i Klarälven. Forskarteamet vill ha svar på i vilken utsträckning flödet och de olika åtgärder som genomförts i syfte att få laxpopulationen att återhämta sig, har påverkat laxens situation.