Hem » Nyheter » Hur värderar vi miljöförbättrande åtgärder?
2024-06-11

Hur värderar vi miljöförbättrande åtgärder?

Downstream Namforsen water power plant and petroglyph on the cliff in foreground, picture from the Northern Sweden.

I bedömningen av miljöförbättrande åtgärder i vattenkraft spelar samhällsekonomisk bedömning en viktig roll. Samtidigt är det i dagsläget oklart hur många av de miljönyttor som en miljöåtgärd kan leda till faktiskt ska bedömas samhällsekonomiskt. Jesper Stage på LTU startar nu upp ett projekt som undersöker vad vi svenska egentligen tycker om miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften.

Många av de samhällsekonomiskt mest värdefulla miljöeffekterna är knutna till hur Sveriges befolkning i stort värderar förbättrad bevarandestatus för hotade arter och förbättrad vattenmiljö, men hur stora värden det blir fråga om för olika hotade arter och olika typer av miljöförbättringar är något som måste undersökas genom enkäter och mycket få sådana enkäter har hittills genomförts. Projektet Valuation of benefits from environmental improvements kommer att använda fallstudier från den pågående omprövningen av vattenkraft för att studera hur Sveriges befolkning värderar olika typer av miljöförbättringar i vattendrag