Hem / Senaste nytt / Nordiskt samarbete kring vattenkraft
2023-05-02

Nordiskt samarbete kring vattenkraft

Nyligen genomfördes en två dagars gemensam workshop i Älvkarleby för det norska kompetenscentret HydroCen och SVC, två kompetenscenter med mycket gemensamt.

Målet för HydroCen är att forskningen ska bidra till att norsk vattenkraft kan möta komplexa utmaningar och möjligheter i framtidens energisystem. Det finns alltså många beröringspunkter mellan de två kompetenscentren.

– För SVC är det viktigt att uppmuntra internationellt samarbete och stärka banden till andra organisationer som arbetar med vattenkraftforskning. Workshopen var en första satsning för att ge alla våra aktiva forskare en chans att träffas och lära sig mer om varandras expertis och forskningsområden. Målet är ett ökat antal framtida samarbeten i FoU-projekt, antingen kopplat till våra center men också inom större EU-projekt.

Den första dagen handlade om att lära känna varandra och presentationer om labbanläggningar och fältförsök som de två kompetenscentren genomför. Första dagen avslutades med en rundtur i labbanläggningarna på Vattenfall R&D i Älvkarleby.

Den andra dagen fokuserades på att hitta gemensamma intressen. Ämnen som diskuterades var bland annat: den framtida användningen av vattenkraften och påverkan från klimatförändringar, reparationsinjektering, tunnelråhet, miljödata och digitalisering.

– Det blev två väldigt lyckade dagar där vi också har fått fram idéer till gemensamma intresseområden för framtida samarbetsprojekt. Deltagarna i workshopen var väldigt positiva och vill gärna att vi genomför dessa träffar årligen. Ett stort tack till Vattenfall R&D som lät oss träffas i Älvkarleby, avslutar Emma Hagner.