Hem » Nyheter » Vattenkraft och modern kraftelektronik
2023-09-13

Vattenkraft och modern kraftelektronik

Vattenkraftgeneratorer påverkas av mekaniska och magnetiska krafter som verkar i dem. Hur kan de designas för att de magnetiska krafterna ska reduceras, samtidigt som de kan verka stabiliserande för elnätet?

Dagens kraftelektronik har ändrat spelfältet för att styra strömmar och krafter. Roberto Felicetti är med och undersöker om det går att lösa problem som finns i generatorer genom att använda modern kraftelektronik. Det handlar till exempel om hur man bäst ska modellera krafter i generatorer för att kunna minska krafterna och styra dem. Roberto Felicetti jobbar i arbetspaketet för turbiner och generatorer inom SVC. Roberto har tidigare varit med i SVC genom projektet: Generatorer utan dämplindning – en möjlighet med hjälp av VSC för magnetisering.

Disputation

Roberto Felicetti disputerar onsdagen den 25 oktober kl 9:15 i Häggsalen på Lägerhyddsvägen 1 i Uppsala. Avhandlingens titel är inte fastställd än.

För mer information kontakta Urban Lundin på Uppsala universitet.