Hem » Nyheter » Vattenkraften en tyst hjälte
2023-11-02

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Vattenkraften en tyst hjälte

Danilo Laban är industridoktorand och undersöker hur vattenkraft kan kopplas ihop med energilager som batterier, svänghjul och kondensatorer. Danilo Laban ser vattenkraften som en tyst hjälte i energiomställningen.

– Mitt projekt handlar om att kombinera vattenkraft med energilagring. Vi behöver få större insikter i hur vi ska hantera det kommande helt förnybara energisystemet. Vi har en god förståelse för vårt kraftsystem och hur man producerar förnybar energi, men förståelsen är mindre för hur vi underhåller och kontrollerar det här förnybara systemet. Mitt mål med projektet är att föreslå gemensamma regleringsstrategier och ta fram en riktlinje för dimensionering av energilager, berättar Danilo Laban.

Industridoktorand

Danilo Laban arbetar halvtid på Fortum och forskar på halvtid på Uppsala universitet. Hur är det att vara industridoktorand?

– Det är jätteintressant och det passar mig bra eftersom jag får erfarenheter från industrin och kan kombinera det med de mer teoretiska delarna i min forskning. Ibland ser man doktorandprojekt som är lite väl långt från verkligheten, de är ofta för avancerade eller teoretiska för att industrin ska ha nytta av dem direkt. Det är viktigt för mig att det jag kommer fram till ska komma till nytta och implementeras i våra vattenkraftverk. Jag tycker att jag har en bra känsla för vilka utmaningar vattenkraften står inför och nu jobbar jag för att se hur forskningen kan hjälpa till att lösa de här utmaningarna. Som industridoktorand får jag också lätt tillgång till data från olika produktionsanläggningar, det är väldigt viktigt för att kunna föra forskningen framåt och tillämpa den i verkligheten.

Vad brinner du för inom vattenkraften?

– Frekvensreglering! Jag ser vattenkraften som en ”silent hero”, speciellt när vi talar om frekvensreglering och systembalansering. Mer än 90 procent av frekvensstödtjänsterna kommer från vattenkraft. Frekvensstödtjänster är ett tekniskt intressant problem att lösa. Vi får allt mer el från vind och sol som måste adderas till systemet, det är vattenkraften som bidrar och gör det möjligt att vi kan ha så mycket hållbar produktion. Många tror att de tekniska frågorna redan är lösta kring vattenkraften eftersom vi har haft den så länge, men så är det inte. Vi har stora förändringar i vårt energisystem och det ger nya frågor att lösa.

Hur kan vi få unga att inse hur viktigt och intressant det är att jobba med vattenkraft?

– Vi måste kunna visa hur viktig vattenkraften är inom energisystemet. Vi måste ge tips om intressanta projekt. Det finns massor att utveckla och massor på gång inom branschen. Vi behöver visa på hur vi jobbar och vilka stora chanser som det finns att utforska och utveckla. En stor utmaning är att varje vattenkraftanläggning har sina särdrag och sina specifika utmaningar. Här finns mycket att ta itu med till exempel på hur tekniska lösningar kan appliceras och anpassas till olika verk.

Jobbar vidare

Danilo Laban har nu fått medel från SVC för perioden 2023-2025 och jobbar vidare med sitt projekt.

– Just nu har jag fokus på att arbeta med riktlinjer för hur man bygger upp de här systemen för energilagring när det gäller styrscheman och dimensionering, avslutar Danilo Laban.

Projektet

Läs mer om projektet: Optimization of joint operation of fast and slow storage reservoirs reducing hydropower wear and tear for Grid benefits.